Listopad 9

SYSTEM AKTYWNY!

Informujemy, że 9 listopada ruszyły Karnety Multisportowe OK System. Cena jedynie 40 zł za miesięczny karnet OPEN bez ograniczeń oraz 20 zł za wariant  dwóch wejść w tygodniu. W ofercie jest blisko 4 000 obiektów w całej Polsce.  Zachęcamy do aktywnego trybu życia.

Więcej informacji na stronie www.oksystem.pl

Listopad 1

BĘDĄ PILNOWAĆ I POMAGAĆ

Poznajcie Komisję Rewizyjną naszego Związku, która będzie pracować w kadencji 2017-2021:

 

 

Płaza Ryszard
Chrom Kazimiera
Kozdroń Damian
Janowski Arkadiusz
Starościk Daniel

 

Według Statutu naszej organizacji Komisja Rewizyjna należy do władz związku. Do jej zadań należy:
– kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał władz Związku, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku
– składanie Zebraniu Ogólnemu Członków lub Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności w przedmiocie udzielenia absolutorium
– dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetowych, jak również sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.
Warto dodać, że Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym lub opiniotwórczym, jednak nie mogą równocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Związku.

Październik 29

NOWY ZARZĄD

Od poniedziałku, 23 października 2017 roku nasz Związek ma nowe władze. Nowym przewodniczącym ZZGwP KWK Knurów-Szczygłowice został Mateusz Nabiałczyk, a Koła Emerytów i Rencistów ZZGwP Edward Didek, który został wybrany na kolejną kadencję.

Mateusz Nabiałczyk zastąpił natomiast Ryszarda Płazę. – Serdecznie dziękuję za dobrą, wieloletnią pracę związkową Ryszardowi Płazie i poprzednim zarządom – mówi nowy przewodniczący. – Ich wieloletnie zaangażowanie spowodowało, że nasz związek ma dobrą opinię wśród pracowników i że każdy może być pewien, że jesteśmy tu po to, aby pomagać. Zapewniam, że wraz z nowym zarządem będziemy starali się jeszcze lepiej pracować dla naszej załogi.

A tak wygląda skład Zarządu kadencji 2017-2021:

Jarząb Mariusz – ratownik, wentylacja

Didek Dariusz – przygotówki

Długaj Stefania – ksiegowość

Głód Grzegorz – przeróbka

Kordiaczyński Przemysław – zabudowa likwidacja

Kudzia Remigiusz – wydobycie

Palej Krzysztof – elektryk ścianowy

Paszek Łukasz – wydobycie

Paszkowski Marek – SIP

Powala Andrzej – przeróbka

Rysiewicz Krzysztof – ślusarz

Speer Adrian – szybowy

Stolarczyk Czesław – straż

Swiderski Zbigniew – łączność

Świdrak Grażyna – administracja

Tuzinek Wojciech – wydobycie