Grudzień 4

ŻYCZENIA BARBÓRKOWE

Z okazji Barbórki życzymy członkom Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz wszystkim pracownikom górnictwa wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech święta Barbara ma nas w swojej opiece .

Szczęść Boże!

Przewodniczący i Zarząd ZZGwP KWK Knurów-Szczygłowice

Listopad 9

SYSTEM AKTYWNY!

Informujemy, że 9 listopada ruszyły Karnety Multisportowe OK System. Cena jedynie 40 zł za miesięczny karnet OPEN bez ograniczeń oraz 20 zł za wariant  dwóch wejść w tygodniu. W ofercie jest blisko 4 000 obiektów w całej Polsce.  Zachęcamy do aktywnego trybu życia.

Więcej informacji na stronie www.oksystem.pl

Listopad 1

BĘDĄ PILNOWAĆ I POMAGAĆ

Poznajcie Komisję Rewizyjną naszego Związku, która będzie pracować w kadencji 2017-2021:

 

 

Płaza Ryszard
Chrom Kazimiera
Kozdroń Damian
Janowski Arkadiusz
Starościk Daniel

 

Według Statutu naszej organizacji Komisja Rewizyjna należy do władz związku. Do jej zadań należy:
– kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał władz Związku, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku
– składanie Zebraniu Ogólnemu Członków lub Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności w przedmiocie udzielenia absolutorium
– dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetowych, jak również sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.
Warto dodać, że Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym lub opiniotwórczym, jednak nie mogą równocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Związku.